border="0"

Wajib Kita Tahu, Ini Perintah Sholat Dalam Al-Qur’an

Ilustrasi : IST

Noteza.id, – Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ini perintah sholat dalam Al-Qur’an yang menghubungkan seseorang dengan Tuhannya.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah [2]: 45:

banner 970x250

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (sholat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 45).

Sholat dan semua ibadah yang Allah tetapkan merupakan obat hati serta pelipur lara untuk manusia. Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat.

Perintah untuk sholat dalam Al-Qur’an surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi:

“Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula sholat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (QS. Al-Isra: 78).

Perintah sholat juga dituangkan dalam Surat Hud ayat 114:

“Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.” (QS Hud: 114).

Dikutip dalam buku berjudul ‘The Spirit of Shalat’ oleh Al-Muhaddist Al-Hafidz Qathabuddin Al-Qasthalani, dalil-dalil tentang sholat dalam Al-Qur’an, Allah SWT memanggil manusia untuk melaksanakan sholat di semua waktu, selain waktu-waktu yang dilarang.

Dalam hadist shahih yang muttafaq’alaih dari riwayat Abi Hurairah RA, beliau berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tahukah kalian, kalau ada sungai di depan pintu di mana kalian mandi lima kali sehari, apakah Anda mengatakan bahwa kotoran di badannya masih ada?

Mereka menjawab: tidak, tidak tersisa apapun dari kotoran. Beliau berkata: seperti itulah sholat yang lima. Allah SWT menghapus dengan segala dosa.”

Artikel asli dimuat detik.com